Trình duyệt khối

Công cụ chuỗi khối này cho phép người dùng và người đam mê tìm kiếm thông tin thời gian thực và lịch sử về chuỗi khối. Block explorer trên Klaytn chứa thông tin về Klaytn và do đó, người dùng có thể tìm kiếm các khối, giao dịch, số dư, địa chỉ và hợp đồng trên Klaytn.

Danh sách các trình duyệt được Klaytn hỗ trợ được cung cấp dưới đây:

Last updated