v1.4.0

Gói tải về

RPM

Gói Cypress

Gói Baobab

Gói thường

Linux

Gói Cypress

Gói Baobab

Gói thường

MacOS

Cypress Packages

Baobab Packages

Gói thường

Windows

 • Chưa được hỗ trợ

Lưu ý cho bản phát hành Klaytn v1.4.0

Tính năng mới

 • Lưu trữ khóa V4

  • Chuẩn lưu trữ khóa KIP-3 mới đã được áp dụng trong Klaytn để hỗ trợ các tài khoản.

Sửa lỗi

 • Đã sửa lỗi xuất hiện khối lỗi không thường xuyên do vấn đề đặt thời gian khi cập nhật stakingInfo.

 • Đã sửa lỗi panic khi chạy debug.traceBlock xuất phát từ vấn đề đặt thời gian giữa API và bộ thu gom rác của node trie.

 • Đã sửa báo cáo lỗi trong quá trình đồng bộ khối.

Cải thiện

 • Tối ưu trie lưu trữ

  • Klaytn hiện giờ đã tính toán hàm băm gốc lưu trữ cho mọi khối chứ không phải mọi giao dịch.

  • Klaytn tính toán đồng thời các gốc hàm băm trie.

 • Đã tăng kích thước bộ nhớ đệm trie trạng thái

  • Kích thước bộ nhớ đệm mặc định đã tăng để đạt hiệu suất tốt hơn.

 • Phiên bản DB Badger nâng cấp lên v1.6.0.

 • Đã thay thế gói số liệu

 • Đã thêm mô tả gói

 • Đã tăng độ phủ của mã lệnh thử nghiệm

Last updated