Bộ công cụ trực tuyến của Klaytn

Bộ công cụ trực tuyến của Klaytn là gì?

  • Klaytn Online Toolkit cung cấp các ví dụ về mã để giúp bạn dễ dàng tận dụng Klaytn SDK(caver-js). Bộ công cụ cũng cung cấp demo page để các nhà phát triển có thể dùng những công cụ trực tuyến đơn giản.

  • Klaytn SDK(caver-js) là một thư viện API JavaScript cho phép các nhà phát triển tương tác với nút Klaytn bằng kết nối HTTP hoặc Websocket.

  • Bạn có thể thử các tính năng của Klaytn mà không cần phải lập trình.

Để nhiều người hơn dùng được Klaytn Online Toolkit, chúng tôi đã chuẩn bị loạt hướng dẫn "Sử dụng bộ công cụ trực tuyến của Klaytn".

Đây là những liên kết cho Klaytn Online Toolkit. Cứ thoải mái sử dụng nhé :)

Last updated