Yêu cầu hệ thống

Thông số H/W

Hiệu suất mạng lưới được đo lường dựa trên thông số kỹ thuật phần cứng kém nhất trong mạng lưới. Theo cấu trúc mạng lưới blockchain, chỉ có thể mở rộng quy mô theo chiều dọc (tăng dung lượng phần cứng). Do đó, tất cả các nút trong mạng lưới nên có phần cứng tốt nhất và ít nhất là có thông số kỹ thuật tương tự với nhau.

Nếu bạn tò mò về cơ sở của thông số kỹ thuật phần cứng này thì bài viết Xác định thông số kỹ thuật phần cứng tối ưu cho người vận hành nút Klaytn sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn.

Các phần sau đây thể hiện các thông số kỹ thuật được đề xuất cho cả CN và PN.

Máy chủ Bare-metal

Danh mụcThông số kỹ thuật

Máy chủ

Hệ thống máy chủ Intel® M50CYP1UR212

CPU

Intel® Xeon 8358 2.60 GHz (32-core/64-thread)

Bộ nhớ

128GB (32GB * 4)

Lưu trữ

Ổ cứng SSD 3TB (hoặc lớn hơn) (Dung lượng và cấu hình lưu trữ ưu tiên có thể khác nhau tùy thuộc vào kích thước dữ liệu chuỗi. Vui lòng tham khảo với Đội ngũ Klaytn để biết thêm thông tin.)

Lưu ý rằng đây là thông số kỹ thuật phần cứng được đề xuất cho CN và PN, không phải là yêu cầu chính xác. Bất kỳ máy móc vật lý nào có cấu hình phần cứng tương tự đều có thể vận hành CN hoặc PN.

VM đám mây

Kiểu nútMẫuvCPUBộ nhớ (GiB)Dung lượng lưu trữ (GiB)Tốc độ lưu trữ (IOPS)Giá (Seoul, USD/giờ)

CN

m6i.8xlarge

32

128

3.000 (Tối thiểu)

9.000

1,888

PN

m6i.4xlarge

16

64

3.000 (Tối thiểu)

9.000

0,944

Thông số lưu trữ này bắt nguồn từ thông số của AWS EBS SSD (gp3).

Thông tin trên được lấy từ https://aws.amazon.com/ec2/instance-types/https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/ và có thể được AWS thay đổi.

Kiểu nútMẫuvCPUBộ nhớ (GiB)Loại lưu trữ (GiB)Tốc độ lưu trữ (IOPS)Giá (Trung tâm Hàn Quốc, USD/giờ)

CN

D32s v5

32

128

P50 (4096)

7500

1,888

PN

D16s v5

16

64

P50 (4096)

7500

0,944

Thông số lưu trữ này bắt nguồn từ thông số của Ổ Đĩa Azure Cao Cấp.

Thông tin trên được lấy từ https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/series/https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/managed-disks/#pricing và có thể được Microsoft thay đổi.

Yêu cầu lưu trữ

Giả sử trung bình 100 TPS, kích thước giao dịch trung bình 300 byte và độ trễ khối 1 giây, yêu cầu dung lượng dự kiến hàng ngày là khoảng 2,5 GB/ngày (=300x100x86400).

Hệ điều hành

Nên dùng môi trường tương thích với RHEL (7.8 trở lên). Nhị phân Klaytn đã được thử nghiệm đầy đủ trên Amazon Linux 2 nhưng chúng cũng có thể hoạt động trên các môi trường chạy trên linux khác. nhị phân macOS cũng được cung cấp cho mục đích phát triển.

Last updated