Tạo két

Tại đây, bạn sẽ thấy cách tạo Safe và đánh giá lợi ích của nó trên Mạng Klaytn.

Bước 1: Điều hướng đến Ứng dụng Klaytn Safe. Bằng cách điều hướng đến ứng dụng trên trình duyệt web của mình, bạn có thể khám phá chức năng của Klaytn Safe.

Bước 2: Kết nối của bạn. Hiện tại, Klaytn Safe có hỗ trợ ví MetaMask. Đảm bảo bạn đã thêm mạng lưới Klaytn(Cypress hoặc Baobab) vào ví MetaMask để có thể kết nối thành công.

Bước 3: Sau khi ví của bạn được kết nối, hãy nhấp vào “Create New Safe” và đặt tên cho Safe mới của bạn. Tên này được liên kết với tài khoản Safe của bạn, đây là ví đa chữ ký cho phép giữ và lưu trữ tất cả tiền của bạn.

Bước 4: Thêm chủ sở hữu/người ký bằng cách nhập địa chỉ có quyền gửi và phê duyệt giao dịch. Bạn có thể thêm bao nhiêu người ký tùy thích và xóa hoặc thay thế bất kỳ người nào trong số họ bất kỳ lúc nào.

Bước 5: Chọn số lượng người ký xác nhận giao dịch trong tài khoản Safe của bạn cần được phê duyệt. Điều quan trọng cần lưu ý là, theo mặc định, ứng dụng của chúng tôi cho phép một người ký xác nhận. Tuy nhiên, bạn nên sử dụng ngưỡng cao hơn 1 để đảm bảo tính an toàn cho tài khoản Safe. Tốt nhất nên sử dụng ngưỡng 51% tổng số chủ sở hữu, ví dụ như 2 trên 3, 3 trên 5, v.v. như minh họa bên dưới:

Bước 6: Xem xét và triển khai Safe: Sau khi hoàn toàn hài lòng với tất cả các tham số Safe, bạn có thể gửi yêu cầu tạo tài khoản Safe và tiếp tục với các hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất quá trình tạo tài khoản.

Chúc mừng bạn đã tạo thành công tài khoản Klaytn Safe!

Last updated