v1.5.3

Gói tải về

RPM

Gói Cypress

Gói Baobab

Gói thường

Linux

Gói Cypress

Gói Baobab

Gói thường

MacOS

Cypress Packages

Baobab Packages

Gói thường

Windows

 • Chưa được hỗ trợ

Lưu ý cho bản phát hành

Tính năng mới

 • Triển khai mô-đun phát trực tiếp để đẩy dữ liệu chuỗi khối đã tìm nạp vào Kafka theo thời gian thực

  • Triển khai khách hàng Kafka (#685)

  • Thêm các tùy chọn cho Kafka (#689)

  • Triển khai khách hàng Kafka (#697)

 • Triển khai bộ nhớ đệm từ xa (redis) (#681)

 • Triển khai Redis pub/sub cho khối mới nhất (#676)

 • Triển khai tính năng Chuyển DB (#648)

 • Triển khai tính năng kết xuất bộ nhớ đệm StateTrieNode để khôi phục lại bộ nhớ đệm sau khi khởi động lại để tăng cường hiệu suất khi khởi động nguội (#692, #702)

Cải thiện

 • Sửa đầu ra API trạng thái không chính xác của lệnh di chuyển trie trạng thái (#703)

 • Sửa logic xác thực của khóa theo vai trò bao gồm AccountKeyLegacy (#674)

Khác

 • Thêm các tùy chọn để vô hiệu hóa trình tìm nạp /trình tải xuống/Worker (#680, #688)

 • Triển khai tạo khối khởi nguyên với dữ liệu chuỗi hiện có (#649)

 • Gỡ cờ không sử dụng --cache.writethrough (#682)

 • Thêm bản ghi lỗi khi đọc trie DB không thành công (#683)

 • Thêm mã nguồn hợp đồng staking (#699)

 • Thêm --start-block-num để thử các khối trong quá khứ (#711)

 • Thêm kiểm tra xác thực khi lưu trữ khóa được tạo (#725)

 • Thêm các thông số hiệu suất đọc/ghi cho Level DB (#726)

Last updated