Tính hoàn thiện và cải tiến

Cải tiến đáng kể với khả năng hoàn tất giao dịch tức thì vượt trội

Khả năng hoàn tất giao dịch trong 1 giây

Ngay cả với số lượng nút đồng thuận nhiều hơn, hiệu suất tốt hơn và nhiều cải tiến tính năng, Klaytn sẽ duy trì khả năng xác nhận khối trong 1 giây để đảm bảo giao dịch nhanh chóng và không bao giờ bị đảo ngược.

Thông lượng (TPS)

Hiệu suất của Klaytn sẽ được tăng cường hơn nữa thông qua sự kết hợp giữa nâng cấp mạng và giải pháp lớp 2 để qua đó, có thể xử lý một số lượng lớn giao dịch.

Khả năng mở rộng

Klaytn 2.0 sẽ đáp ứng khả năng mở rộng thông qua các chuỗi dịch vụ cùng với giải pháp lớp 2 có thể triển khai và tùy chỉnh dễ dàng của chúng tôi. Các giải pháp khác, chẳng hạn như chia nhỏ mạng (sharding) hoặc mở rộng (rollup), cũng đang được lên kế hoạch triển khai.

Mạng lưới phân tầng

Cấu trúc phân tầng của Klaytn phân phối các giao dịch đến các nút đồng thuận một cách hiệu quả bằng cách phân phối khối lượng công việc để có độ ổn định cao hơn. Các nút của chúng tôi cũng được củng cố liên tục để đảm bảo hoạt động liền mạch.

Khả năng liên thông

Các hệ sinh thái khác nhau (chẳng hạn như DEX, Bridge, Oracle, v.v.) sẽ phát triển mạnh mẽ trên Klaytn. Việc chuyển hoặc trao đổi tài sản giữa Klaytn và các chuỗi khối khác sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Trải nghiệm người dùng

Klaytn mang lại trải nghiệm vượt trội cho người dùng cuối bằng cách cung cấp quy trình xử lý giao dịch nhanh chóng phù hợp với môi trường di động, khả năng cập nhật các khóa bị tiết lộ để giảm thiểu rủi ro và ủy thác phí để chuyển gánh nặng phí giao dịch.

Trải nghiệm nhà phát triển

Klaytn hỗ trợ khả năng tương thích với Ethereum, cung cấp quyền truy cập vào bộ công cụ phát triển hoàn chỉnh của Ethereum và cho phép di chuyển dễ dàng các dự án Ethereum. Ngoài ra, chức năng đa chữ ký nhanh chóng và không tốn kém cũng được hỗ trợ ở cấp độ giao thức mà không yêu cầu triển khai hợp đồng thông minh.

Last updated