Môi trường phát triển

Mạng Klaytn

 • Mạng thử nghiệm Baobab

 • Mạng chính thức Cypress

Nút điểm cuối

 • Bạn cần có Nút điểm cuối để kết nối với mạng lưới Klaytn và để thực hiện cuộc gọi qua API hoặc gửi một giao dịch.

 • ken là một nhị phân Nút điểm cuối của Klaytn. ken hiển thị hai giao diện, giao diện dòng lệnhJSON-RPC API. ken chạy trên Linux và MacOS.

 • ken CLI đi kèm với một số chức năng quản lý nút và tiện ích.

Phát triển hợp đồng thông minh

 • Klaytn Plugin for Remix - Klaytn Plugin for Remix, một trình biên dịch dựa trên trình duyệt và IDE.

 • Truffle - Một công cụ mã nguồn mở dùng để phát triển các hợp đồng thông minh bằng Solidity.

 • Hardhat - Môi trường phát triển cho hợp đồng thông minh và dApps.

 • Foundry - Foundry là một chuỗi công cụ phát triển hợp đồng thông minh.

Klaytn SDK

 • caver-js : Thư viện JavaScript triển khai các API JSON-RPC của Klaytn.

 • caver-java : Thư viện Java triển khai các API JSON-RPC của Klaytn.

Các bộ công cụ của Klaytn

 • Klaytnscope - Trình khám phá khối và giao dịch.

 • Ví Klaytn - Một công cụ quản lý tài khoản dựa trên trình duyệt.

 • Klaytn Contracts Wizard - An interactive generator to bootstrap your smart contract and learn about Klaytn Contracts.

Last updated