Hướng dẫn sử dụng tham chiếu

Đối tượng mục tiêu

  • Các công ty muốn xây dựng blockchain cho Metaverse, GameFi và NFT

  • Nhà phát triển dApp cần TPS cao, phí giao dịch tối thiểu và quyền riêng tư dữ liệu.

  • Bất kỳ ai muốn xây dựng mạng lưới riêng tư cục bộ hoặc cơ sở dữ liệu sổ cái để thử nghiệm.

Tổng quan về ServiceChain

ServiceChain là một blockchain cấp doanh nghiệp để đáp ứng các yêu cầu của công ty như chuyển giá trị, bảo mật, hiệu suất cao và tùy chỉnh. ServiceChain Klaytn cung cấp các tính năng sau:

  • Tính hoàn thiện tức thời

  • Chuyển token giữa các chuỗi Klaytin

  • Neo dữ liệu vào chuỗi chính để đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu

  • Hợp đồng cầu nối đa chữ ký để đáp ứng các yêu cầu bảo mật cấp doanh nghiệp

Đọc Giải pháp mở rộng Klaytn để biết thêm chi tiết về ServiceChain. Các video sau đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về ServiceChain Klaytn.

Last updated