v1.10.1

Gói tải về

RPM

Gói Cypress

Gói Baobab

Gói thường

Linux

Gói Cypress

Gói Baobab

Gói thường

MacOS

Gói Cypress

Gói Baobab

Gói thường

Windows

  • Chưa được hỗ trợ

Lưu ý cho bản phát hành

Klaytn v1.10.1 là phiên bản hotfix sửa hai loại lỗi panic. Một số nút Klaytn vận hành trong một môi trường cụ thể đã gặp lỗi panic với v1.10.0. Vì vậy, chúng tôi nhanh chóng phát hành một phiên bản mới sau khi sửa lỗi. Tất cả nhà vận hành nút Baobab nên cập nhật nút của họ lên v1.10.1 thay vì v1.10.0 trước ngày hardfork Kore (08:00 ngày 10/01 (Giờ Việt Nam)). Đối với mạng lưới Cypress, v1.9.1 hoặc v1.10.1 đều có sẵn vì ngày hardfork Kore trong Cypress chưa được quyết định.

Sửa lỗi

  • Hồi sinh chainConfig trong cấu trúc quản trị để duy trì khả năng tương thích ngược trong miscDB (#1749)

  • Vô hiệu hóa tùy chọn StreamRequestBOdy cho máy chủ fasthttp để tránh panic trong trình xử lý fasthttp (#1752)

Last updated