3. Tương tác với token ERC-20 từ Ví Klaytn

Bạn có thể sử dụng Ví Baobab Klaytn để truy vấn số dư và chuyển BAOBABTOKEN tương thích với ERC-20 mà bạn vừa triển khai.

Bạn có thể thêm token tương thích với ERC-20 vào ví của bạn bằng cách sử dụng địa chỉ của hợp đồng MyERC20 đã triển khai như dưới đây.

Sau khi thêm token ERC-20 vào ứng dụng ví, số dư BAOBABTOKEN của bạn sẽ được hiển thị cùng với số dư KLAY như sau. Bạn có thể thấy có 100000 token BAO trong tài khoản.

Last updated