Gói Metaverse

Giảm thiểu rào cản gia nhập

Rõ ràng là công nghệ chuỗi khối sẽ đóng vai trò là lớp tin cậy quan trọng cho metaverse.

Tuy nhiên, với tình trạng non trẻ của công nghệ chuỗi khối và khó khăn trong việc lựa chọn các công cụ và thành phần phù hợp, quá trình phát triển chuỗi khối vẫn còn nhiều trở ngại.

Đó là lý do tại sao chúng tôi tập hợp một gói hoàn thiện được thiết kế để giúp những nhà xây dựng metaverse tham gia vào thế giới chuỗi khối một cách suôn sẻ nhất có thể.

'Gói Metaverse' của Klaytn

Cơ sở hạ tầng sơ cấp: Bộ công cụ để tích hợp chuỗi khối toàn diện và xây dựng giải pháp L2 tùy chỉnh SDK và thư viện hợp đồng thông minh Ví và trình khám phá chuỗi Giải pháp lưu trữ phân tán Cầu nối hỗ trợ Oracle

Cơ sở hạ tầng thứ cấp: Hệ sinh thái hỗ trợ các sản phẩm và dịch vụ Dịch vụ tích hợp/trừu tượng Tích hợp Stablecoin DAO Thị trường NFT DEX và DeFi Giao diện tài chính truyền thống

• Gói này sẽ được quản lý bởi nhà quản lý gói chuyên trách của chúng tôi.

• Nhà xây dựng có thể dễ dàng xây dựng và tùy chỉnh Lớp 2 cũng như tạo/chuyển tài sản.

Với gói metaverse của chúng tôi, mong muốn của bạn sẽ được hiện thực hóa mà không còn bị cản trở bởi sự phức tạp của chuỗi khối.

Last updated