Connecting Remix

Remix là gì

Remix là IDE chạy trên trình duyệt (Môi trường phát triển tích hợp) để phát triển hợp đồng Solidity. Tài liệu này sẽ trình bày việc kết nối Remix với Klaytn. Nếu bạn muốn biết thêm cách sử dụng Remix, vui lòng tham khảo Tài liệu Remix hoặc IDE Remix.

Cài đặt phiên bản EVM

Klaytn hỗ trợ hợp đồng viết trên Solidity và tương thích với phiên bản London của EVM. Tương tự, phiên bản Solidity từ 0.8.x trở về trước cũng được Klaytn hỗ trợ. Vì vậy, để triển khai hợp đồng trên Klaytn, hợp đồng phải được biên dịch với phiên bản EVM London.

 • Nhấp vào trình biên dịch Solidity, rồi chọn phiên bản EVM London trong "Cấu hình nâng cao".

Kết nối với plugin cục bộ

Bạn cần có plugin cục bộ để kết nối mạng lưới Klaytn sử dụng Remix. Quy trình này được mô tả dưới đây:

 • Nhấp vào trình quản lý plugin, rồi nhấp vào Kết nối với Plugin cục bộ.

 • Nhập https://klaytn-remix-plugin.ozys.net vào URL. Dùng bất kỳ tên nào bạn muốn cho Tên Plugin and Tên Hiển thị.

 • Nếu tab [Klaytn] xuất hiện, bạn đã có thể tương tác với Klaytn.

Cài đặt Môi trường triển khai

 • Nhấp vào tab [Klaytn].

 • Chọn [Environment] phù hợp.

 • Bạn có thể chọn Baobab, Cypress, Injected Caver, Caver Provider or Injected Web3.

  • [Baobab]: Kết nối với mạng lưới Baobab

  • [Cypress]: Kết nối với mạng lưới Cypress

  • [Injected Caver]: Kết nối với mạng lưới tích hợp caver (ví dụ: Kaikas)

  • [Caver Provider]: Kết nối trực tiếp với nút Klaytn, có hỗ trợ RPC

  • [Injected Web3]: Kết nối với mạng lưới tích hợp web3 (ví dụ: Metamask)

Nhập tài khoản

 • Bạn có thể nhập khóa từ khóa riêng tư hoặc Lưu trữ khóa.

 • Nhấp vào nút dấu cộng bên cạnh TÀI KHOẢN.

 • Rồi nhập vào khóa riêng tư hoặc Lưu trữ khóa.

 • Bạn cũng có thể nhập khóa vào feePayer. Hệ thống chỉ hỗ trợ khóa riêng tư.

Kết nối với Klaytn - Remix bằng EN (Nút điểm cuối)

 • Cài đặt Nút điểm cuối trong môi trường cục bộ theo hướng dẫn trong Tài liệu EN.

 • Tạo tài khoản theo hướng dẫn trong [Quản lý tài khoản](https://docs.klaytn.foundation/getting-started/tài khoản).

  Lưu ý: Nếu bạn sử dụng EN Công khai từ Baobab thay vì môi trường cục bộ, bạn sẽ không kết nối được với tài khoản của mình vì API cá nhân sẽ bị vô hiệu hóa.

 • Chọn [Caver Provider] trong menu Môi trường.

 • Nhập địa chỉ RPC của EN trong Điểm cuối Nhà cung cấp Caver. EN cục bộ (mặc định): http://localhost:8551

 • Sau khi bạn kết nối thành công với mạng lưới này, bạn sẽ thấy ID chuỗi và Tài khoản của mạng lưới đã kết nối.

Kết nối với Klaytn - Remix bằng MetaMask

 • Kết nối với Klaytn bằng MetaMask bằng cách tham khảo các bước trong Kết nối MetaMask.

 • Chọn [Tích hợp Web3] trên menu Môi trường Remix.

 • Khi bạn nhìn thấy cửa sổ MetaMask bật lên, nhấp vào đó để chọn tài khoản.

 • Sau khi bạn kết nối thành công với mạng lưới này, bạn sẽ thấy ID chuỗi và Tài khoản của mạng lưới đã kết nối.

Kết nối với Klaytn - Remix bằng Kaikas

 • Chọn [Tích hợp Caver] trên menu Môi trường Remix.

 • Khi bạn thấy cửa sổ Kaikas bật lên, nhấp vào [Connect].

 • Sau khi bạn kết nối thành công với mạng lưới này, bạn sẽ thấy ID chuỗi và Tài khoản của mạng lưới đã kết nối.

Hướng dẫn: Hợp đồng KlaytnGreeter

Chúng tôi sẽ sử dụng hợp đồng mẫu KlaytnGreeter.

 • Thêm KlaytnGreeter.sol và viết mã lệnh chạy thử.

 • Trên tab Biên dịch Solidity, chọn [Compile KlaytnGreeter.sol] để biên dịch mã lệnh hợp đồng.

Bạn nên bật tùy chọn "Tự động biên dịch".

 • Trong tab Triển khai & Chạy Giao dịch, nhấp vào [Deploy] để triển khai hợp đồng đã biên dịch.

 • Bạn có thể xem hợp đồng đã triển khai. Bạn có thể chạy thử hoặc gỡ lỗi hợp đồng.

Last updated