caver.rpc

caver.rpc là một gói cung cấp chức năng liên quan đến việc thực hiện gọi rpc đến nút Klaytn.

Lớp

RPC

caver.rpc

RPC là lớp chứa Klay, NetQuản trị bên trong.

Thuộc tính

TêntypeMô tả

klay

Klay cung cấp lệnh gọi JSON-RPC với không gian tên klay.

net

Net cung cấp lệnh gọi JSON-RPC với không gian tên net.

quản trị

Quản trị cung cấp lệnh gọi JSON-RPC với không gian tên governance.

JSON-RPC calls

caver.rpc.klay cho phép bạn tương tác với các nút Klaytn. Danh sách dưới đây liệt kê các hàm API hiện được hỗ trợ trong caver-js.

[Tài khoản](./klay.md#caver-rpc-klay-tài khoảncreated)

[Bộ lọc](./klay.md#caver-rpc-klay-getbộ lọcchanges)

Last updated