Thêm tài sản

Trong phần này, chúng ta sẽ xem cách thêm tài sản (KLAY, FT, NFT) vào tài khoản Safe của bạn và bảo đảm an toàn cho tiền của bạn.

Nạp KLAY

Dưới đây là các bước để thêm ‘KLAY’ vào tài khoản Safe của bạn

Bước 1: Sao chép địa chỉ Safe từ bảng điều khiển tài khoản của bạn.

Bước 2: Mở ví Metamask của bạn và nhấp vào “send” để gửi tài sản vào tài khoản Safe của bạn. Lưu ý rằng có nhiều cách khác nhau để gửi tài sản vào tài khoản Safe của bạn. Bạn có thể gửi từ ví phần cứng, ví web hoặc thậm chí là hợp đồng thông minh. Trong trường hợp này, chúng tôi đang sử dụng ví web có tên là MetaMask.

Bước 3: Dán địa chỉ Safe của bạn vào trường tìm kiếm như bên dưới.

Bước 4: Nhập số tiền và nhấp vào next.

Bước 5: Xác nhận giao dịch và kiểm tra trang tổng quan nội dung của bạn. Bạn có thể thấy số tiền được từ tài khoản metamask sang tài khoản Klaytn Safe của mình.

Nạp KIP-7

Đến đây, chúng ta sẽ xem cách gửi KIP7 (token có thể thay thế) vào Safe bằng cách thực hiện theo các bước bên dưới.

Bước 1: Sao chép địa chỉ Safe từ bảng điều khiển tài khoản của bạn.

Bước 2: Mở Ví Metamask của bạn và điều hướng đến tab “asset”.

Bước 3: Chọn token mà bạn muốn gửi và nhấp vào “send”.

Bước 4: Lặp lại bước 3, 4, 5 của quy trình Nạp KLAY.

Bước 5: Xem bảng điều khiển tài sản của bạn, bạn có thể thấy token KIP7 được chuyển vào tài khoản Safe của mình. Tương tự, bạn có thể chuyển token Fungible bất kỳ vào tài khoản Safe.

  • Token KIP-17 (NFT)

Bây giờ chúng ta sẽ xem cách nạp KIP17 (token Non Fungible) vào safe của mình bằng cách làm theo các bước dưới đây.

Bạn có thể chuyển NFT vào tài khoản Safe theo nhiều cách khác nhau. Dưới đây là ví dụ về cách chuyển NFT sang tài khoản Safe bằng OpenSea.

  • Điều hướng đến trang hồ sơ [Tài khoản OpenSea](https://testnets.opensea.io/tài khoản) của bạn

  • Điều hướng đến một NFT mà bạn muốn chuyển. Đảm bảo chọn một NFT trên Mạng Klaytn (Cypress hoặc Baobab)

  • Trên trang tiếp theo, nhấp vào nút Transfer.

  • Dán địa chỉ Safe vào hộp văn bản và chuyển đến safe

  • Trong phần Tài sản trong Klaytn Safe, bạn có thể tìm thấy NFT từ OpenSea.

Vui lòng tham khảo hướng dẫn này từ OpenSea để biết thêm thông tin chi tiết về cách chuyển NFT.

Last updated