v0.9.6

Gói tải về

Do vấn đề tương thích, chúng tôi khuyên bạn nên cập nhật nhị phân của EN lên v0.9.6 nếu bạn vẫn đang chạy EN các phiên bản cũ (<= v0.8.2). Nếu đây là lần đầu bạn cập nhật EN lên v0.9.x và muốn di chuyển dữ liệu từ phiên bản cũ hơn, bạn phải chỉ định tùy chọn******** ADDITIONAL="--db.num-statetrie-partitions 1" ********trong tập tin cấu hình khi cài đặt phiên bản mới hơn.

Gần đây chúng tôi mới chỉ ra mắt các gói Baobab.

RPM

Gói Baobab

Gói thường

Linux

Gói Baobab

Gói thường

MacOS

Baobab Packages

Gói thường

Windows

 • Chưa được hỗ trợ

Lưu ý cho bản phát hành Klaytn v0.9.6

Sửa lỗi

 • Sửa lỗi khi triển khai governance.vote

 • Gỡ kiểm tra lỗi sai của ErrCodeStoreOutOfGas

Cải thiện

 • Cải thiện tin nhắn bản ghi chuỗi dịch vụ

Lưu ý cho bản phát hành Klaytn v0.9.5 (không xuất bản)

Sửa lỗi

 • Sửa một số lỗi về mã

Cải thiện

 • Cải thiện kết nối nút qua bootnode

 • Kích hoạt API klay_sha3 trên bảng điều khiển JavaScript

 • Thêm nhiều mã thử

 • Cải thiện thông số prometheus

Lưu ý cho bản phát hành Klaytn v0.9.4 (không xuất bản)

Sửa lỗi

 • Hoàn nguyên thay đổi không an toàn trong v0.9.3

Cải thiện

 • Cập nhật tập tin lệnh CI

Lưu ý cho bản phát hành Klaytn v0.9.3 (không xuất bản)

Sửa lỗi

 • Xử lý lỗi tổ chức lại khi chuỗi bị chia trong Clique

 • Dùng bộ đếm để tránh phải chờ đợi lâu khi viết tin nhắn p2p

 • Sửa một số lỗi nhỏ về mã

Cải thiện

 • Kích hoạt chọn công cụ đồng thuận giữa Istanbul BFT và Clique PoA cho chuỗi dịch vụ

 • Thêm Dockerfiles cho go1.12.5

 • Cải thiện bản ghi và thông số prometheus

Lưu ý cho bản phát hành Klaytn v0.9.2 (không xuất bản)

Tính năng mới

Sửa lỗi

 • Để KEN có thể khởi động mà không cần quy trình init

 • Thay đổi kích thước bể mặc định cho PN và EN trong các tập tin cấu hình

 • Sửa các tùy chọn cấu hình trùng lặp

 • Sửa lỗi data race

Cải thiện

 • Thêm loại nút trong NetworkInfo

 • Cải thiện mã thử, thông số và tin nhắn bản ghi

Lưu ý cho bản phát hành Klaytn v0.9.1

Tính năng mới

 • Giới thiệu các hàm RPC API mới

  • governance_itemsAt

  • bridge_getBridgeInformation

Sửa lỗi

 • Cho phép người gửi không tồn tại thực hiện các giao dịch có phí ủy thác

 • Kết nối hoàn toàn nhiều CN

 • Loại bỏ fastsync từ các chế độ đồng bộ hóa được hỗ trợ

 • Vô hiệu hóa UseOpcodeComputationCost trong klay_call

 • Cập nhật định dạng đầu ra JSON của tài khoản và khóa tài khoản

 • Thay đổi số lượng phân vùng trie trạng thái mặc định là 4

 • Sửa một số lỗi về mã

Cải thiện

 • Cải thiện việc triển khai dịch vụ và logic gửi lại giao dịch

 • Sử dụng worker pool trong trình tìm nạp để giới hạn goroutine cho insertChain

 • Cập nhật cấu hình daemon nút

 • Nâng cao mã thử, thông số và tin nhắn bản ghi

Lưu ý cho bản phát hành Klaytn v0.9.0 (không xuất bản)

Tính năng mới

 • Thêm phiên bản thử của thông tin khối khởi nguyên Cypress

 • Mã hóa cứng các địa chỉ bootnode của Cypress

 • Giới thiệu các hàm RPC API mới

  • klay_clientVersion

  • klay_getTxGasHumanReadable

  • klay_sha3

Sửa lỗi

 • Đưa senderTxHash vào tất cả các đầu ra RPC giao dịch

 • Cài đặt khoảng thời gian cho khối tương lai là một giây

 • Lưu trữ số vòng đồng thuận ở cuối extraVanity

 • Xử lý các vấn đề về lỗ hổng bảo mật trong hợp đồng chuỗi dịch vụ

 • Thay đổi số kết nối tối đa mặc định cho CN, PN và EN lần lượt thành 100, 200 và 10

 • Sửa một số lỗi về mã

Cải thiện

 • Giới thiệu các RLP encoding đồng thời cho lệnh DB commit

 • Cải thiện phần thưởng mỗi khối, quản trị và triển khai chuỗi dịch vụ

 • Cải thiện việc xáo trộn nút ngẫu nhiên trong khám phá nút

 • Cải thiện thông số prometheus, tin nhắn bản ghi và mã thử

 • Thêm nhiều unit test

Last updated